Viesti sulle

Korpilombolo night festival.
Norrbotten
2022.12.01 – 2022.12.14

Fotografi
Text på plastfilm
Fläta av cykelslang
Avfotograferade torkade växter

Viesti sulle betyder Meddelande till dig på meänkieli, det minoritetsspråk som tappades av min släkt. Utställningen varade i tretton dagar i Korpilombolo, och avslutades den 14:e i torpet som min släkt byggde och en gång ägde i byn Tärendö, Tornedalen. Utställningen avslutades på dagen 100 år efter att min gammelfarmor föddes.

Dikten Viesti Sulle som utställningen bygger på:

Du dog
och lät
dig inte
begravas.


elden tog
dig och
askan spreds

vi vet
inte helt
var


men
du
försvann

Vet du
att jag
tog mig


från
där du
dog


till platsen
du föddes

Det finns
ingen
linje


bara lager
av historia

lagt
ovanpå
varandra

Du dog
och lät
dig inte
begravas

Du föddes
och slutade
minnas det

Jag flätar
ihop oss nu


väver av
delarna
vi har kvar