Tag Archives: gestaltande fotografi

Inspirationen

Martina Hoogland Ivanow kommer på besök. Hon har glad bebis runt höften, på axeln, på knäna, i famnen, på golvet och ett tag på huvudet. Som en hatt. Hela tiden pratar hon allvarligt om sitt skapande. Hur hon tydligt använder sättet hon fotograferar för att skapa den specifika känslan hon bestämt sig för att berätta. Hur hon undviker information, underexponerar och jobbar med skuggorna.

Klassen sitter i ring, hon ville ha det så. Nära. Anna Clarén kommer också trots mammaledighet och nu är det två bebisar i klassrummet och varmt ljus från fönstren. Alla blir harmoniska. Barn gör väll så, skapar lugn och känsla av närvaro.

Vi har börjat en gestaltande period och ska åka härifrån. Vi ska gräva i oss själva och jag i mitt flyktbeteende.