Projekt & Utställningar

Sörmland till Norrbotten

PÅGÅENDE PROJEKT

Genom en 195 mil lång cykelresa berättas en historia om rötter som klipps, språk som rinner av, en begravning som aldrig blev och ett barndomshem som råkar stå kvar.

Tumba till Tromsø

2019

Bitar ur utställningen Tumba till Tromsø från 2019. En cykelresa på 258 mil som handlar om frihet, att leva enkelt och skalas av från den man varit.

Viesti sulle

2022.12.01 – 2022.12.14

Vesti sulle betyder Meddelande till dig på meänkieli, det minoritetsspråk som tappades av min släkt.

Heimat

2022.05.20 — 2022.05.22

Heimat är tyska för hembygd. Ordet beskriver inte bara en geografisk plats, utan förklaras som en själslig hemort.