Föreläsningar & Workshops

Det finns två saker

  • Människor och berättelser som omringar dom.
  • Människor och vad de behöver för att se, hitta in och fram i sitt skapande.

som gör att jag självantänder.

Inget är så spännande, meningsfullt och vansinnigt som de här två. Att hålla föreläsningar och workshops får mig att ha flera perspektiv samtidigt. Den analytiska och den skapande. Den inkännande och den inspirerande. Det blir en organisk rörelse framåt där jag konstant lär mig från båda håll. Det både stimulerar mitt eget skapande och förändrar det.


Det blir ju så. Människor som möts tillsammans påverkar varandra med sina egna perspektiv. Vi behöver bara en struktur och ett tryggt rum så kan vad som helst växa.


Vill du veta mer? Hör av dig.